NEPŘETRŽITÝ DATOVÝ PROCES 24/7

PODPORA PRODEJE

Nastavení více druhů odměn s okamžitým uplatněním přes odměňovací systém. Možnost vytváření soutěží a akcí.

INTERNÍ HODNOCENÍ

Rychlé mobilní hodnocení

ZÁKAZNICKÉ PRŮZKUMY

KONTROLA A

MYSTERY SHOPPING 

Získání chybějící zpětné vazby 

Průběžná kontrolní činnost ze strany zákazníků 

CUSTOMER CENTRICITY

DIGITÁLNÍM PROPOJENÍM SE ZÁKAZNÍKEM

QR CODE A NFC INTELIGENTNÍ MONITORING

KONTAKTY A PERSONALIZACE

Získání osobních údajů pro personalizovanou propagaci

DATA A STATISTIKY

Okamžité data s vývojem a komparací

ZAMĚSTNANCI

Adklsfj sdflk dsl  df lkdf  

ANALÝZY

Adklsfj sdflk dsl  df lkdf  

PRŮZKUMY

Adklsfj sdflk dsl  df lkdf  

SLUŽBY

Adklsfj sdflk dsl  df lkdf  

NEZÁVAZNÁ KALKULACE